سینی کابل - نردبان کابل چاپ

تولید سینی کابل و نردبان کابل و پذیرش انواع سفارشات در

اسرع وقت از ورق گالوانیزه ( 0.4mm تا 2mm )، ورق استیل، ورق آلومینیوم

همچنین سفارشات آبکاری گرم پذیرفته می شود

تولید شاخه های سینی کابل در طول 2 و 3 متر امکان پذیر میباشد

تولید سینی کابل با دستگاه CNC امکان پذیر است