نحوه نصب سینی کابل چاپ

بسته به محیط و موقعیت و مسیر سیم کشی، شرایط نصب سینی کابل متفاوت میباشد

جهت نصب از کنار دیوار میتوان از پایه های دیواری که انواع مختلفی دارد بهره برد (جهت مشاهده انواع پایه دیواری اینجـــــــا کلیک کنید)

جهت انتقال سینی کابل از زیر سقف می توان از پایه های سقفی استفاده کرد، این پایه ها با توجه به موقعیت می توانند فاصله های مختلفی را از سقف داشته باشند و بنا به شرایط مختلف کاری میتوان از آن استفاده کرد. (جهت مشاهده انواع پایه سقفی اینجــــــا کلیک کنید)

جهت اتصال بین سینی ها از رابط های سینی کابل و یا بغل بند ها و با استفاده از پیچ و مهره و واشر استفاده میگردد. (جهت مشاهده انواع رابط اینجـــــا کلیک کنید)

همچنین در محل های تقاطع بنا به مورد از زانو های 90 درجه و 45 درجه (جهت مشاهده انواع زانو اینجـــــا کلیک کنید) و سه راهی (جهت مشاهده انواع سه راهی اینجـــــا کلیک کنید) و چهار راهی (جهت مشاهده انواع چهارراهی اینجـــــا کلیک کنید) استفاده میگردد، لازم به ذکر است اتصال سینی و این قطعات به راحتی و بدون نیاز به رابط یا بغل بند و تنها با پیچ و مهره و واشر امکان پذیر است.