تحویل سفارشات در اسرع وقت چاپ

این مجموعه همواره در جهت تحویل سفارشات واصله در کمترین زمان ممکن و در موعد مقرر تاکید نموده است. بصورتی که می توان گفت میانگین تحویل سفارشات بطور معمول 24 ساعت می باشد.

بدیهی است در صورت موجود بودن محصول در انبار، بدون زمان انتظار قابل تحویل می باشد.